España Crater

Categoría: Napas 

Espesor: 1.00 mm

Ancho:  1.37 mts

Usos: Calzado caballero, calzado deportivo, bolsas